Zrobisz to

LUNA dla przyjaciółki

UWAGA DZIEWCZYNY!

Mamy zabawę dla Was wszystkich i Waszych koleżanek, przyjaciółeczek, psiapsiółeczek, kumpelek. Na pewno każda z Was ma taką osóbkę ❤ z którą uwielbia spędzać czas, imprezować, pić kawkę i oczywiście z nią lub dla niej szyć.✂

Co należy zrobić?
Oznacz w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku – TUTAJ – swoją koleżankę, przyjaciółkę dla której chciałabyś uszyć LUNĘ i napisz dlaczego. Możesz opisać śmieszną sytuację z Waszej przyjaźni, niekoniecznie związanej z szyciem. Pośmiejmy się wspólnie 😃

Co można zgarnąć?
Do wygrania karta podarunkowa o wartości 100 zł, którą zrealizujesz w sklepie Tkaniny Karoliny lub na platformie www.zrobiszto.pl. Dzięki niej będziesz mogła uszyć LUNĘ dla siebie i dla psiapsiółeczki albo zrobicie sobie wspólne szycie.

Czekamy na Wasze komentarze do poniedziałku (08.02), do 23:59.
Przyjaciółeczki Agnieszka i Karolina poczytają sobie Wasze historyjki przy lampce winka i wybiorą najśmieszniejszą z nich. Wyniki podamy we wtorek (09.02).

To co zaczynamy? Piszcie śmiało!

____________________________________________________________________________

REGULAMIN KONKURSU „LUNA DLA PRZYJACIÓŁKI”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Luna dla przyjaciółki”
 2. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie jest firma Tkaniny Karoliny S.C., ul. Kokosowa 40, 02-797 Warszawa.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/zrobisztopl/ w dniach od 04.02 – 08.02.2021 roku.
 4. Regulamin konkursu zostanie opublikowany na stronie www.zrobiszto.pl

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  • nie jest pracownikiem Tkaniny Karoliny S.C.
  • nie jest członkiem rodziny pracownika Tkaniny Karoliny S.C.
 2. Uczestnik konkursu zamieści komentarz pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym ZrobiszTo.pl, w którym:
  • oznaczy swoją koleżankę, której chciałabym uszyć torebkę z kursu Luna
  • napisze uzasadnienie dlaczego chce uszyć torebkę dla tej osoby lub opisze ciekawą / śmieszną anegdotę lub sytuacji z ich przyjaźni / relacji.
 3. Komentarze można publikować od 04 do 08 lutego 2021r.
 4. Uczestnik może zgłosić dowolną ilość komentarzy.
 5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu Organizator powołuje komisję konkursową, która wyłoni zwycięzców konkursu. W skład komisji wchodzą Agnieszka Byczek oraz Karolina Ignaczak-Krasuska.
 6. Komisja wybierze zwycięski komentarz, który będzie najciekawszy, najzabawniejszy i angażujący.
 7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości.
 8. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.


NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest Bon o wartości 100 zł do zrealizowania w sklepie www.tkaninykaroliny.pl lub www.zrobiszto.pl. Zwycięzca wybierze, w którym sklepie chce zrealizować bon.
 2. Bon będzie miał ważność do 31.05.2021 roku.
 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 9 lutego 2021, na profilu Facebook ZrobiszTo.pl.
 4. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook 9 lutego 2021.
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć na wiadomość w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu w ciągu 10 dni elektronicznie na podany adres mailowy.


DANE OSOBOWE LAUREATÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Laureata Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Tkaniny Karoliny S.C.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
 3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.zrobiszto.pl
 4. Konkurs jest dedykowany wszystkim klientom ZrobiszTo.pl i TkaninyKaroliny.pl, również mieszkających za granicą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.